Kretingos rajono Bendruomeniniai namai – VšĮ Šv.Antano dienos centras informuoja

Projektas KOPA „Kompleksinės paslaugos šeimai“, skirtas asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų.

Nemokamų paslaugų  tikslas – padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei  savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti gebėjimus, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

. Visi norintys gali gauti šias paslaugas: individualias ir grupines psichosocialines kompleksines paslaugas.

Projektas laikotarpis 2023-06-01-2029-07-31

Papildomą informaciją, Paslaugas teikia Šv. Antano dienos centras „Bendruomeniniai šeimos namai”.

Koordinatorės Rūta Kalnienė ir Margarita Lizdenytė

Darbo laikas darbo dienomis kasdien: 9:00 – 15:00 val.
Dėl paslaugų teikimo grafiko ir kitos su tuo susijusios išsamesnės informacijos galite kreiptis tel.nr. 8645 43478; 8-684-42674 (darbo dienomis ir valandomis)
El.paštu: sv.antanodc@gmail.com, r.kalnienesadc@gmail.com
Paslaugos nemokamos.

Projektą finansuoja:

Projekto pareiškėjas Kretingos r. Savivaldybė ir projekto partneris Viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras.

 

Nemokamas projekto paslaugas gali gauti asmenys nuo 5 metų.

Paslaugos:

Individualios ir (ar) poros; ir (ar) šeimos, grupės – paslaugų organizavimas ir teikimas skirtas asmenims, susiduriantiems su iššūkiais, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje. konsultacijos teikiamos asmenims, išgyvenantiems krizę, patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms.

Nemokamos paslaugos trukmė asmeniui, ar porai, ar šeimai ar grupei iki 5 asmenų- iki 12 val.

Savitarpio pagalbos grupės: Dailės terapijos, Kognityvinės elgesio psichoterapijos, skyrybas patyrusių asmenų  ir pan. – paslaugos organizuojamos ir vedamos asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje. Šios paslaugos skirtos asmenims, kurias vienija panaši išgyvenimo patirtis, kylantys sunkumai.

Nemokamos paslaugos trukmė 8 asmenų grupei – 20 val. (1 kartą per savaitę po 2 val. x 10 susitikimų)

Rekomenduojame pasinaudoti asmeninėmis konsultacijomis pas specialistą

Socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams – tai vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai.

Socialinių įgūdžių grupės skirstomos pagal amžiaus grupes 7-10 metų; 11-13 metų ir 14-17 metų

Nemokamos paslaugos trukmė 8 asmenų grupei – 12 val. (1 kartą per savaitę po 2 val. x 6 susitikimų)

Tėvystės mokymai – paslaugos organizuojamos ir teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, žinių apie tinkamą vaiko elgesio skatinimą, tinkamo pavyzdžio šeimoje svarbą, aiškių taisyklių nustatymą.

Nemokamos paslaugos trukmė:

Mokymų ciklas 10 asmenų grupei – 20 val. (1 kartą per savaitę po 2 val. x 10 susitikimų) grupės galimos tiesioginio kontakto ir nuotolinio, naudojant internetines prisijungimo programėles

Vienkartinė paskaita 10-15 asmenų grupei – 4 val. (1-2 susitikimai po 2 val.) grupės galimos tiesioginio kontakto ir nuotolinio, naudojant internetines prisijungimo programėles

Šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai. Neutrali trečioji šalis siekia padėti šalims – tėvams – patiems rasti jiems geriausią sprendimą. Mediacijos tikslas ir esminis principas – padėti rasti bendrą, abiem šalims priimtiną sprendimą be valstybės įsikišimo.

Nemokamos paslaugos 1 asmeniui trukmė  – 8 val.

Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.

Nemokamos paslaugos 1 asmeniui trukmė  – 2 val.

Pavėžėjimo paslauga – skirta asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu.

Vaikų priežiūros paslauga – teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams). Viena vaiko priežiūros paslauga neteikiama.

Specialistai, dirbantys projekte:

Psichologai – terapeutai: Anželika Korolenko – Grigaitienė; Jelena Bachlina

Psichologai: Dalia Bieliauskienė; Ramunė Silvanavičienė

Dailės terapeutė: Irena Baltiejienė

Socialinė konsultantė – tėvystės įgūdžių lektorė: Daiva Manukian

Vienkartinių paskaitų tėvystės įgūdžių lektorės: Socialinių mokslų daktarė Julija Eidukevičiūtė;

Edukologijos mokslų magistrė Ona Juozaitienė

Socialinių įgūdžių grupių vadovė: Greta Klapatauskienė

Šeimos (skyrybų) mediatorė: Kristina Martinkienė

Comments are closed.