Kviečiame žmones iš Ukrainos

                      Paslaugos nemokamos, nes jas apmoka Europos Socialinis fondas, Projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-416-14-0001 „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“. (Organizatoriai Kretingos r. Savivaldybė. Projekto vykdytojas: Bendruomeniniai šeimos namai VšĮ Šv. Antano dienos centras.

Continue reading

Pagalba Ukrainos šeimoms

Šv.Antano dienos centras priima iš karo siaubiamos Ukrainos pabėgusių šeimų vaikus į vaikų dienos centrą įvairioms neformalaus užimtumo veikloms. Adresas: Šv.Antano dienos centras, J.Pabrėžos g. 6, Kretinga  tel. +37064543478 Vaikų užimtumo laikas 12 – 17:30 val., vaikų amžius 7-17 metų Organizuojamos ir vykdomos nemokamos paslaugos: popamokinė veiklos, pamokų ruoša, žaidimai,…

Continue reading

Taikos malda

Kviečiame kasdien melsti taikos. Kviečiame įsijungti į visas geros valios pagalbos akcijas Ukrainai. Taikos malda Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta; santaiką, kur vyrauja barniai; vienybę, kur yra skilimas; tikėjimą, kur kankina abejonės; tiesą, kur viešpatauja klaida; viltį, kur braunasi nusiminimas; džiaugsmą,…

Continue reading