Padėk kitam ir tau sugrįš ŠIMTERIOPAI.

Kaip visada Gruodis – Gerumo ir dosnumo mėnuo. Šv.Antano dienos centras yra Nevyriausybinė visuomeninė organizacija, kurios tikslas ir misija susijusi su pagalba vaikams, šeimai, kuri išgyvena krizes, nepriteklių. Dienos centrą lanko visa šeima: ne tik vaikai, ne tik tėvai, ne tik seneliai, ne tik vieniši… ir ne tik lietuvaičiai, bet…

Continue reading

Kviečiame žmones iš Ukrainos

                      Paslaugos nemokamos, nes jas apmoka Europos Socialinis fondas, Projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-416-14-0001 „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“. (Organizatoriai Kretingos r. Savivaldybė. Projekto vykdytojas: Bendruomeniniai šeimos namai VšĮ Šv. Antano dienos centras.

Continue reading

Pagalba Ukrainos šeimoms

Šv.Antano dienos centras priima iš karo siaubiamos Ukrainos pabėgusių šeimų vaikus į vaikų dienos centrą įvairioms neformalaus užimtumo veikloms. Adresas: Šv.Antano dienos centras, J.Pabrėžos g. 6, Kretinga  tel. +37064543478 Vaikų užimtumo laikas 12 – 17:30 val., vaikų amžius 7-17 metų Organizuojamos ir vykdomos nemokamos paslaugos: popamokinė veiklos, pamokų ruoša, žaidimai,…

Continue reading