Istorija

Įstaigos steigėjai dalininkai: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv.Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas ir fizinis asmuo Margarita Lizdenytė.

Programą pradėjome 2004 metais Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos vardu. Tačiau kuo daugiau dirbome su vaikais, išgyvenančiais krizę šeimoje, bei jų šeimomis pastebėjome, kad programos vaikams nepakanka, kad reikia ne tik gilintis į jų problemas, bet ir organizuoti kompetentingą, savalaikę pagalbą. Tad kilo idėja šią programą praplėsti ir užsiimti ja plačiau, įkuriant atskirą organizaciją.

Šv.Antano dienos centras įsikūrė 2007 m. lapkričio 21 d. Kretingoje. Pradžioje centro pagrindas buvo programa „Būkit geri, jeigu galit“ – pagrindinis programos tikslas – paauglių iš vargingai gyvenančių Kretingos r. šeimų užimtumo skatinimas per meninę saviraišką.

Comments are closed.