Neformalus ugdymas

Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras

Neformalaus ugdymo programa
„Būkit geri, jeigu galit“

Programa „Būkit geri, jeigu galit“ yra neformali sociokultūrinė, socialinių įgūdžių ugdymo bei savišvietos palaikymo ir kūrimo. Jos pagrindinis siekis yra pagalbą šeimai, išgyvenančiai įvairius sunkumus: nepritekliaus, krizių ir t.t. Programa, skirta vaikams, paaugliams, jaunuoliams nuo 7 iki 17 metų. Programoje vaikai nemokamai gauna užimtumo ir maitinimo paslaugas. Kasdien dienos centre jie mokosi saviraiškos, savarankiškumo, įvairių technologijų ir kitų bendravimo būdų. Patys, padedami užsiėmimų vadovų, kuria įvairius renginių prisistatymus. Dalyvauja susitikimuose, bendrauja su įdomiais žmonėmis. Vaikai gauna dėmesio, su jais nuolat dirba ir bendrauja specialistai. Programos metu vaikai paruošia pamokas, užsiima namų ruoša, dalyvauja kasdieniuose saviraiškos užsiėmimuose. Kiekvienas vaikas yra priskiriamas į jaunesniųjų arba į vyresniųjų grupę pagal amžių. Programos dalyvių grupės turi bendrą dienos užsiėmimų planą, bet skirtingus saviraiškos užsiėmimus.

Tikslas
Padėti įvairius sunkumus išgyvenančiais šeimai, organizuojant vaikų užimtumą dienos centre

Uždaviniai:
1)organizuoti vaikų sociokultūrines veiklas;
2) mokyti savarankiškumo per socialinių įgūdžių valandėles;
3) organizuoti savęs pažinimo užsiėmimus, per meninę saviraišką, terapiją ir kitas priemones.

Programos užsiėmimų laikas ir vieta
Pirmadieniais (13-17:30 val.)
Antradieniais (13-17:30 val.)
Trečiadieniais (13-17:30 val.)
Ketvirtadieniais(13-17:30 val.)

Vaikai renkasi adresu J.Pabrėžos g. 6, Kretinga, tel. Nr. pasiteiravimui 8-645-43478 arba +37068442674

Programos koordinatorė ir vadovė Margarita Lizdenytė, užsiėmimų vadovai, specialistai: Gaivilė Tamašauskienė, Sima Petrauskienė, Rasa Statkuvienė,

Comments are closed.