Žmonėms krizėse

NAUJA 2021 sausio mėn. renkamos naujos grupės:

Į Pozityvios tėvystės mokymus, tėvams, auginantiems mažamečius, mokymų ciklas 10 susitikimų, 1-ą kartą savaitėje, po 2 val. , lektorė Daiva Manukian

ir

 Į Pozityvios tėvystės mokymus, tėvams, auginantiems paauglius, mokymų ciklas 10 susitikimų, 1-ą kartą savaitėje, po 2 val. , lektorė Daiva Manukian

Pozityvios tėvystės mokymų ciklo lektorė Daiva Manukian.

Mokymuose sieksiu, kad suaugusieji įgytų bazinių žinių, apie vaikų raidą, vaikų elgesio formavimasi, elgesio valdymą ir korekciją, pozityvų bendravimą su vaikais. Mokymuose siekiu, kad išmoktų būdami kartu su vaikais parodyti jiems meilę ir dėmesį, sakyti jiems gerus žodžius.

 

Esu Daiva iki šiol dirbau ir dirbu pedagoginį darbą, dirbdama su studentais esminį dėmesį buvo skiriu profesinių žinių, vertybių ir gebėjimų lavinimui socialiniame darbe, taip pat dirbau su neįgaliais asmenimis, bei su šeimomis ir su jaunimu. Turiu Socialinės pedagogikos, edukologijos ir socialinio darbo magistro kvalifikacinius laipsnius. Esu parašius  mokslinius straipsnius bei atlikus tyrimus apie neįgaliųjų integraciją ir įgalinimą; apie socialinį darbą su grupe ir su  šeima, su jaunimu; apie neformalų ugdymą.

Praktiniame socialiniame darbe daug dėmesio skyriu ir iki šiol skyriau neįgaliesiems,  tėvams auginantiems neįgalius vaikus. Daug patirties turiu dirbant su vaikais ir su šeima, pagrindinis tikslas, kurio siekiau šiame darbe buvo padėti šeimoms atrasti ir skleisti darną namuose.

Atktyviai dalyvauju pati mokymuose, seminaruose, todėl man svarbu visas įgytas žinias perduoti šiuose mokymuose.

 

ASMENINIO GYVENIMO VADYBA: KAIP SOCIOEMOCINIS INTELEKTAS PADEDA PILAVERTIŠKAI INTEGRUOTIS Į VISUOMENĘ IR DARBO RINKĄ

Teorinė paskaita  su praktinėmis užduotimis, Lektorė, profesijos mokytoja, sertifikuota Fat Lab programos trenerė Ramunė Liukienė

 

Teorinė dalis

Pasakojimo (Storytelling) metodu auditorijai perteikiama informacija apie mūsų ankstyvųjų patirčių įtaką tolimesniame gyvenime. Kaip mūsų gyvenimas motinos įsčiose gali lemti mūsų gyvenimo būdą bei galimybes prisitaikyti nuolat kintančiame pasaulyje. Ypatingai pabrėžiama socioemocinio intelekto reikšmė greitai reaguojant į pokyčius esant krizėms, ekonominiams nestabilumams ar pandemijoms. Atkreipiamas dėmesys į emocinį bei fizinį aktyvumą, kurio pagalba formuojami teigiami įpročiai laiduojantys gebėjimą greitai prisitaikyti besikeičiančioje darbo rinkoje. Aptariama kaip laiko, informacijos ir tikslų vadyba gali padėti priimti sprendimus keičiant profesiją.

Auditorijoje vedama diskusija apie asmeninių nuostatų keitimą, konstruktyvių tarpusavio santykių kūrimą bei asmeninio naudingumo visuomenei reikšmę.

 Praktinė dalis

Esamos situacijos ir ateities vizijos žemėlapio konstravimas (pasitelkiant laiko planavimo ir tikslų išgryninimo metodus).

Priemonės: popieriaus lapas ir pieštukai.

Kokybė ir atsakomybė

Kokybišką ir atsakingą teorinių bei praktinių žinių perdavimą užtikrina įgytas religijos mokslų bakalauras, viešojo administravimo magistras ir nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas vadybos, socialinio darbo ir sveikatinimo srityse.

Paskaitos nemokamos, nes ją apmoka Europos Socialinis fondas, Projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-416-14-0001 „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“. (Organizatoriai Kretingos r. Savivaldybė. Projekto vykdytojai: Kretingos r. Socialinių paslaugų centro Bendruomeniniai šeimos namai ir VšĮ Šv. Antano dienos centras).

 

Tėvystės įkvėpimai:

Kviečiame pamąstyti, kas yra pozityvi tėvystė – gal kito pasidalinimas ir pavyzdys ir tau padės atsakyti į daugelį klausimų, kaip būti drauge ir kas padeda sukurti daug daugiau ryšio ir bendrystės.

 

 

Kita:

Nematomos moterys – kada nukris uždanga?

Aprašymas

2020 kovo 19

Dokumentinio filmo „Nematomosios“ stop kadras.

AddThis Sharing Buttons

Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedIn

Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų sparčiai daugėja, o apie autistiškus suaugusiuosius visiškai nekalbame. Autizmo išaugti neįmanoma, tad kurgi dingsta žmonės, kuriems vaikystėje buvo nustatyta ši diagnozė? Atsakymų ieškota, atvirai apie tai kalbėta Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ iniciatyva surengtoje diskusijoje, kuriai impulsą davė Tarptautiniame moterų filmų festivalyje „Šeršėliafam“ pristatytas šią problemą nagrinėjantis islandų režisierių Kristjano Kristjansono ir Bjarney Lud­viksdotiro dokumentinis filmas „Nematomosios“. 

Ne viena karta – su neteisinga diagnoze

Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos narės Barboros Suisse teigimu, autizmo diagnozė suaugusiems asmenims Lietuvoje įteisinta tik 2015 metais. Iki tol vaikystėje autizmą turėjęs jaunuolis, kai jam sukakdavo 18 metų, galėjo pasirinkti: arba jam diagnozė apskritai nenustatoma, arba užrašoma šizofrenija. Pasak B. Suisse, Lietuvoje suaugusių autistiškų asmenų, ypač neturinčių intelekto sutrikimų arba labai akivaizdžių sunkumų kasdieniame gyvenime, diagnostika ir dabar beveik neegzistuoja. Jiems gali būti nustatyta depresija arba nerimo sutrikimai. „Turime ne vieną kartą žmonių su neteisinga diagnoze, – sako autizmo asociacijos atstovė. – Lietuvos higienos instituto duomenimis, 2017 metais Lietuvoje buvo… 17 pilnamečių asmenų, turinčių autizmo spektro diagnozę.“

Lietuvos psichiatrų asociacijos vadovė Ramunė Mazaliauskienė, viena iš nedaugelio specia­listų, konsultuojančių suaugusius autistiškus asmenis, atkreipia dėmesį, kad ilgai buvo manoma, jog moterims autizmas apskritai nebūdingas, net pats Hansas Aspergeris, kurio vardu pavadintas šis sindromas, neaprašė nė vienos moters, tik berniukus. Filmas „Nematomosios“ labai tikroviškai atskleidžia realią situaciją ir paaiškina, kodėl taip yra – moterys sugeba adaptuotis, prisitaikyti, pasitraukti iš sudėtingų situacijų, tapti nematomomis. Bet dėl to joms ne lengviau – iš tikrųjų jos nesupranta, kodėl nepritampa darbe, namuose, visuomenėje, kodėl joms puikiai sekasi dirbti pavieniui, bet negali ištverti kolektyve. Daugelis šių moterų, nesuvokdamos tikrųjų tokios situacijos priežasčių, laiko save prastesnėmis, nenormaliomis. R. Mazaliauskienės teigimu, tokioms moterims labai svarbu sužinoti atsakymą, kas ir kodėl su jomis vyksta, kodėl jos kitokios.

Diskusijos iniciatorė Barbora Suisse.

Kas svarbiau – diagnozė ar atsakymai į klausimus?

Vis dėlto diagnozės įvardijimas – ne pat svarbiausias dalykas. Pasak R. Mazaliauskienės, etiketės nebuvimas iš principo nėra blogai. „Nerimą kelia ne diagnozės stygius, o tai, kad yra kelios kartos žmonių, kurie nesulaukė tinkamos pagalbos, prarasta dalis žmonių, jie iškrito iš savo socialinių kontekstų, kai kas nusižudė (beje, autistiškų suaugusių asmenų polinkis į savižudybę yra 10 kartų didesnis nei bendros populiacijos, o autistiškų moterų dar dvigubai didesnis nei vyrų), kai kas nepasiekė to, ką galėjo pasiekti“, – sako psichiatrė. Jos žodžius puikiai iliustruoja filmo herojų liudijimai: kai kurios apie savo autistiškumą nežinojusios moterys turėjo kelis aukštojo mokslo dip­lomus, puikiausiai galėjo rašyti mokslinius darbus, bet vis tiek nerado savo vietos gyvenime. O nebloga jų adaptacija, sugebėjimas tapti nematomomis iš tikrųjų tik pailgino kelią iki atsakymų. „Svarbiausia, kad augo ne viena karta, kuri neturėjo supratimo, kas jiems yra ir ką su tuo daryti“, – sako R. Mazaliauskienė. Todėl dabar, kalbėdamasi su pacientais ir įtardama, kad jie gali turėti autistiškumo bruožų, šią sritį gerai išmananti specialistė stengiasi suteikti žmogui daugiau informacijos apie tai. Ir būtent ji dažnai tampa postūmiu, kibirkštėle, nuo kurios prasideda asmens susidomėjimas savimi, o tai padeda surasti atsakymus, kas su juo atsitiko, kodėl jis toks.

Pasak psichiatrės, moteris pasigilinti į save dažnai paskatina vaikai. „Mokykloje populiaru nors kiek nepritampančius vaikus siųsti ištirti. Taip dažnai atrandamos jų diagnozės, o kartu ateina supratimas ir mamoms, tėvams. Jie ima analizuoti savo gyvenimus ir supranta, kad tai būdinga ir jiems, gal netgi jų tėvams ar seneliams“, – pasakoja R. Mazaliauskienė. Kaip tik tada kai kurie ir patys kreipiasi į psichologus, psichiatrus.

Nereikia bijoti prisipažinti

Autistiškų moterų situacija besidominti B. Suisse teigia, kad šios moterys dažniausiai slepiasi – vienai vyras neleidžia prisipažinti, kita bijo, kad tada negaus teisės vairuoti, dar kita jaudinasi dėl to, kam skyrybų atveju atitektų vaikai. Be individua­lių priežasčių yra ir visuomenės stigma.

Pernai R. Mazaliauskienės dėka apie turimą Aspergerio sindromą sužinojusi verslininkė, Lietuvos sveikatos universiteto dėstytoja Kristina de Witte sako filme pasigedusi sėkmės istorijų. Pasak jos, autistiški žmonės gali pritapti visuomenėje, tik reikia nebijoti atvirai prisipažinti, kad esi kitoks, pasisakyti, ko dėl savo autistiškumo negali daryti ar elgtis taip, kaip kiti. „Man neteko susidurti, kad kažkur kažkas manęs nepriimtų. Jeigu pasisakau, kas aš esu, niekas nėra atstūmęs, – sako ji. – Mano 14 metų dukra mokosi namuose, nes turi psichologinių problemų. Visi mokytojai tai supranta, yra sukurta puiki sistema, reikia ja pasinaudoti, reikia išdrįsti ieškoti pagalbos. Mergaitei, kuriai dabar 16, kadangi turi nustatytą diagnozę, leidžia mokykloje naudoti kompiuterį, ji atleista nuo atsiskaitymų. Niekas nėra juokęsis, tyčiojęsis. Problemų buvo, kol vaikai nežinojo, kas jie, kol buvo mažiukai.“

Vis dėlto, R. Mazaliauskienės nuomone, jeigu visuomenė būtų atviresnė ir tolerantiškesnė, austistiški žmonės jaustųsi daug saugesni. „Todėl visuomenei, kaip ir asmenybei, reikia augti, – įsitikinusi R. Mazaliauskienė. – O toliau yra ir kiti dalykai – organizuota socialinė, psichologinė parama.“

Svarbus žingsnis

  1. Suisse pabrėžia: nematomos moterys – ne tik Lietuvos problema. Islandų sukurtas filmas „Nematomosios“, kuriame savo istorijas, sudėtingą kelią į savęs suvokimą atskleidžia 17 autistiškų moterų – įrodymas, kad ir šioje šalyje tai aktualu. Taigi atkreipę dėmesį į autizmo spektro sutrikimą turinčias moteris, ėmę atvirai kalbėti apie šias problemas, pasak B. Suisse, žengiame koja kojon su pažangiomis Skandinavijos šalimis. „Islandijoje tas filmas sukurtas irgi būtent todėl, kad trūko informacijos, žinių apie moterų autizmą, – sako B. Suisse. – Taigi nors ir turim dar daug nenuveiktų namų darbų, šiuo filmu žengiame į priekį ir peršokame kokius 25 metus.“ Pasak B. Suisse, jau šiandien labai svarbu žinoti, kad autizmas nėra šiaip sau diagnozė, tad reikia turėti drąsos kreiptis į specialistą.

Ji vylėsi, kad filmą „Nematomosios“ pamatys mamos, auginančios dukras ir ieškančios atsakymo, kodėl jų dukros negali būti kaip visos mergaitės, ką jos padarė ne taip. B. Suisse neabejojo, kad psichologams, psichiatrams jis padės suvokti, jog autizmas nėra vien berniukų diagnozė, kad tai patiria ir mergaitės, moterys, kurių paprasčiausiai nepastebime.

Aldona MILIEŠKIENĖ

KVIEČIAME TĖVELIUS, KURIE AUGINA MAŽAMEČIUS VAIKUČIUS (IKI 12M.), DALYVAUTI NEMOKAMUOSE POZITYVIOS TĖVYSTĖS KURSUOSE

2020 m. liepos mėnesiui kviečiame registruotis į pozityvios tėvystės kursus Kretingoje. Renkama uždara iki15 dalyvių grupė. Lektorė Dalia Bieliauskienė.

Tėvų gebėjimas kurti emociškai šiltus tarpusavio santykius su vaikais yra pagrindas šeimos kūrime.

Seminaro metu naudosime – stebėjimo, klausymo, klausimų formavimo metodus. Vyks pratybos, išmoksime jį drausminti nenaudojant kraštutinio drausminimo metodo -bausmės.

Užsiėmimo trukmė 2 val. pirmadieniais nuo 18 iki 20 val. Iš viso 10 susitikimų.

Kursai vyks :

Šv. Antano dienos centre, J. Pabrėžos g. 4, Kretinga

Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos galite kreiptis

Tel. 8602 35744; tel.nr. El. paštu: daiva.manukian@spc.kretingos.lt;

8645 43478 darbo laiku (9 iki 15 val.) (Šv.Antano dienos centras). sv.antanodc@gmail.com.

o plačiau ir daugiau yra:

http://www.svantanodc.lt/seimoms/zmonems-krizese/

Paslaugos nemokamos, nes juos apmoka Europos Socialinis fondas, Projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-416-14-0001 „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“. (Organizatoriai Kretingos r. Savivaldybė. Projekto vykdytojai: Kretingos r. Socialinių paslaugų centro Bendruomeniniai šeimos namai ir VšĮ Šv. Antano dienos centras).

KVIEČIAME PASINAUDOTI NEMOKAMOMIS PSICHOLOGO IR SOCIALINIO KONSULTANTO KONSULTACIJOMIS, Adresu: J.Pabrėžos g. 4, Kretinga

Jau nuo 2020 m. birželio 1 d. VšĮ Šv.Antano dienos centre atnaujinamas projekto „Kompleksinių paslaugų Kretingos r. šeimoms teikimas“, kviečiame norinčius registruotis iš anksto tel.: 8-645-43478 (Šv.Antano dienos centras); 8602 35744 (Kretingos Bendruomeniniai šeimos namai, prie Socialinių paslaugų Centro, Kretingos r. Savivaldybė)

Šv.Antano dienos centre jau galite registruoti į nemokamas individualias konsultacijas: psichologo ir socialinio konsultanto.

Dalia Bieliauskienė psichologė, konsultuoja suaugusius klientus  antradieniais ir penktadieniais (9:00 – 15:00),

Jelena Bachlina psichologė, konsultuoja suaugusius klientus trečiadieniais (13:00 – 18:00)

Sima Petrauskienė socialinė konsultantė, konsultuoja ir vaikus, ir suaugusius penktadieniais nuo 13 iki 16 val. – yra laisvų vietų jau nuo birželio 1 d. galima registruoti nurodytais tel. Nr.

Aušra Kuodytė socialinė konsultantė, konsultuoja ir vaikus, ir suaugusius pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9 iki 15 val. – pradės darbą Kretingoje nuo liepos 1 d, galima registruoti nurodytais telefonų Nr.

Paslaugos nemokamos, nes jas apmoka Europos Socialinis fondas, Projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-416-14-0001 „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“. (Organizatoriai Kretingos r. Savivaldybė. Projekto vykdytojai: Kretingos r. Socialinių paslaugų centro Bendruomeniniai šeimos namai ir VšĮ Šv. Antano dienos centras)

Nemokamos mediatoriaus – teisininko paslaugos.

Nuo birželio 1 d. jau  galima registruotis. Kiekvieno atvejo sprendimui galite gauti iki 30 val. profesionalaus ir licenzijuoto teisininko – mediatoriaus paslaugų nemokamai.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis tel.nr. 8 602 35744; tel.nr. 8645 43478
El.paštu: daiva.manukian@spc.kretingos.lt; sv.antanodc@gmail.com

Mediacija – tai visame pasaulyje paplitusi alternatyvi ginčų sprendimo procedūra, kuri nėra formalaus teisminio proceso pakaitalas, bet yra plačiai naudojama greta derybų bei arbitražo. Mediacijos pagrindinis skiriamasis bruožas yra tas, jog trečioji šalis – mediatorius – visuomet dalyvauja šalims sprendžiant ginčą, tačiau kitaip nei arbitraže ar teisme – nepriima jokio sprendimo, kuris būtų privalomas abiems šalims.

Pagrindiniai meditacijos principai – TAISYKLĖS:

  1. Savanoriškumas. Asmuo savo noru, laisva valia pasirenka šį alternatyvų ginčų sprendimo būdą, jame dalyvauja bei gali iš jo pasitraukti kada panorėjęs, nenurodydamas jokių priežasčių.
  2. Konfidencialumas. Tiek informacija, gauta mediacijos metu, tiek pats procesas yra tik mediatoriaus ir šalių žinioje.
  3. Mediatoriaus nešališkumas, neutralumas bei nepriklausomumas. Pats mediatorius nėra susijęs nė su viena iš šalių, šalys mediatoriui yra lygios ir jis neturi nei finansinio, nei asmeninio suinteresuotumo mediacijos proceso baigtimi.

NUO BIRŽELIO 1 DIENOS ATNAUJINAMAS DAILĖS TERAPIJOS DARBAS GRUPĖSE adresu J.Pabrėžos g. 4, Kretinga (ir Kretingos r. kur jau anksčiau (prieš Karantiną) buvo pradėtos dailės terapijos grupių veiklos)

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis tel.nr. 8 602 35744; tel.nr. 8645 43478
El.paštu: daiva.manukian@spc.kretingos.lt; sv.antanodc@gmail.com
Paslaugos nemokamos.

Kviečiame pasinaudoti galimybe:
KVIEČIAME PASINAUDOTI NEMOKAMOMIS DAILĖS TERAPIJOS PASLAUGOMIS
Uždaros yra iki 8 dalyvių. Dailės terapiją veda profesionalus dailės terapeutas – psichologas ar socialinis konsultantas. Šiuo metu Šv.Antano dienos centre dirba 4 dailės terapeutai. Grupės jau surinktos. Tačiau apie naujos grupės pradžią informuosime netrukus, sekite skelbimus.

Kas yra Dailės terapija: įrodyta, kad tiek dailė, tiek, kūryba, tiek meninė saviraiška gali būti ypač svarbi fizinei, psichinei ir dvasinei sveikatai palaikyti bei atkurti.
Kaip vyksta dailės terapijos užsiėmimas?
Kiekvienas dailės terapijos užsiėmimas turi savo temas, kurios parodo, su kuria sritimi bus dirbama (pavyzdžiui, gali būti su tam tikrais jausmais kaip baime, pykčiu, su tikslų nusistatymu, profesijos pasirinkimu, tarpasmeniniais santykiais ir t.t.). Atlikus užduotį, vyksta aptarimas ir kūrinio analizė.
Kokia dailės terapijos užsiėmimo trukmė?
Užsiėmimo trukmė 2 val. Iš viso 10 susitikimų.
Kaip pasiruošti dailės terapijos užsiėmimui?
Užsiėmime gausite visas reikalingas priemones (dažus, kitus reikmenis ir kt.) bei užsiėmimas nereikalauja jokio pradinio pasiruošimo, tad Jums tereikia ateiti ir leisti sau atrasti save iš naujo.
Kur vyks dailės terapijos užsiėmimai?
Šv.Antano dienos centre, J. Pabrėžos g. 4, Kretinga.

 

Kviečiame registruotis į NEMOKAMUS Tėvystės mokymai, auginantiems paauglius. Mokymai prasideda nuo 2020 m. birželio 1 d. Adresu J. Pabrėžos g. 4, Kretinga, Lektorius Andrius Mizgiris.

Kursų tikslas:

ieškoti kartu su lektoriumi naujo ir adekvataus ryšio su vaiku. Padėti tėvams pažinti save, savo vaikus bei kurti bei atkurti pasitikėjimo ir meilės ryšius šeimoje.

Registruotis būtina .

Registravimosi tel. darbo laiku (9 iki 15 val.) : 8-645-43478 (Šv.Antano dienos centras); 8602 35744 (Kretingos Bendruomeniniai šeimos namai, prie Socialinių paslaugų Centro, Kretingos r. Savivaldybė), registravimosi kodas:

Pozityvios tėvystės kursai, auginantiems paauglius.

KVIEČIAME PASINAUDOTI NEMOKAMOMIS PSICHOLOGO IR SOCIALINIO KONSULTANTO KONSULTACIJOMIS, Adresu: J.Pabrėžos g. 4, Kretinga

Jau nuo 2020 m. birželio 1 d. VšĮ Šv.Antano dienos centre atnaujinamas projekto „Kompleksinių paslaugų Kretingos r. šeimoms teikimas“, kviečiame norinčius registruotis iš anksto tel.: 8-645-43478 (Šv.Antano dienos centras); 8602 35744 (Kretingos Bendruomeniniai šeimos namai, prie Socialinių paslaugų Centro, Kretingos r. Savivaldybė)

Nuo 2020-05-18 iki 05-31 d. Šv.Antano dienos centre konsultuoja psichologai nenuotoliniu būdu tik suaugusius asmenis; o vaikus nuo 7-17 m. nuotoliniu būdu konsultuoja socialiniai konsultantai arba psichologai.

Dalia Bieliauskienė psichologė, konsultuoja suaugusius klientus  antradieniais ir penktadieniais (9:00 – 15:00),

Jelena Bachlina psichologė, konsultuoja suaugusius klientus trečiadieniais (13:00 – 19:00)

Nuotoliniu būdu konsultuoja socialiniai konsultantai – Aušra Kuodytė ir Sima Petrauskienė.

Vaikus, mokyklinio amžiaus konsultuojame tik nuotoliniu būdu.

Norintys gauti nemokamas konsultacijas gali registruotis (darbo laiku nuo 9 iki 15 val.) tel. 8-645-43478 (Šv.Antano dienos centras); 8602 35744 (Kretingos Bendruomeniniai šeimos namai, prie Socialinių paslaugų Centro, Kretingos r. Savivaldybė)

Paslaugos nemokamos, nes jas apmoka Europos Socialinis fondas, Projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-416-14-0001 „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“. (Organizatoriai Kretingos r. Savivaldybė. Projekto vykdytojai: Kretingos r. Socialinių paslaugų centro Bendruomeniniai šeimos namai ir VšĮ Šv. Antano dienos centras)

Kas geriau: ar neviltyje laukti, kol pasieksite dugną,
ar griebtis šiaudo ir pradėti GYVENTI iš naujo?!

Mielieji, nors kalendoriuje juodu ant balto matome užrašą „rugsėjis“, bet šiluma ir gėris džiugina ir vilioja būti lauke.

Džiugu paskelbti, kad Šv. Antano dienos centras kartu su Kretingos r. Savivaldybe ir toliau vykdo projektą „Kompleksinės pagalbos Kretingos r. šeimai teikimas“. Visi norintys projekte gauti nemokamas konsultantų (psichologų, socialinių darbuotojų, lektorių paslaugas) jau galite registruotis nurodytais žemiau telefonų Nr.
Projekto nemokamas paslaugas gali gauti ir tėvai, ir vaikai nuo 7 metų, ir pavieniai asmenys.

Jeigu jau esate gavę kai kurias iš šių žemiau nurodytų paslaugų, nepasikuklinkite ir siekite daugiau paslaugų iš nurodyto sąrašo, ypač jeigu matote, kad sunku žengti savimi pasitikėjimo žingsnius:

I – Pozityvios tėvystė kursai.
Veda kompetentingi lektoriai.
II – Psichologinė pagalba:
1) Individualios psichologo konsultacijos, nemokamų susitikimų skaičius 10 val.
2) dailės terapijos grupės

3) individualios socialinio darbuotojo konsultacijos, nemokamų susitikimų skaičius 6 val.
Konsultuojantys socialiniai darbuotojai ir pedagogas:

III. Mediacijos – teisininko paslaugos iki 30 val.
IV.Sociokultūrinės paslaugos
Šeimos klubas – galima bet kada prisijungti. Vyksta 1-ą kartą mėn., susitikimų data ir laikas skelbiamas mūsų facebook‘e, tinklapyje.
Šeimų stovyklos – galima peržiūrėti vykusios stovyklos nuotraukas. Kitos 2 stovyklos vyks kitų metų vasarą.

V. Vaikų priežiūros paslauga.
Tėvams turintiems vaikų kurių amžius nuo 3 iki 7 metų, konsultavimosi metu teikiamos nemokamos vaikų priežiūros paslaugos. Norintys gauti šią paslaugą turi pateikti prašymą ir dalyvauti projekte.

Šiuo metu mokymai ir konsultacijos  specialistų ir lektorių vyksta šiais adresais:

  • J. Pabrėžos g. 4, Kretinga (Šv.Antano dienos centras)
  • Taikos g. 4, Salantai, Kretingos r. (Salantų gimnazija)
  • Mokyklos g. 16, Kartena, Kretingos r. (Kartenos multifunkcinis centras)

Norintys dalyvauti projekte turi užpildyti tik vieną dalyvio anketą ir pažymėti savo parašu, kad gavo nemokamai paslaugą (į kurią esate užregistruoti). 1-ą kartą dalyvis gali gauti nuo 1iki 4 val. paslaugų.

Tėvai, kurie nori atsivesti mažamečius vaikus į konsultacijas, registruodamiesi turi iš anksto apie tai informuoti, taip pat turi užpildyti papildomą prašymą dėl vaikų priežiūros.

Tėvai, kurie nori, kad ir jų arba tik jų vaikai, kurių amžius nuo 7 iki 14 metų, gautų nemokamas konsultacijas, turi už savo vaiką užpildyti dalyvio anketą.

Papildomą informaciją,Paslaugas teikia Šv. Antano dienos centras.
Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis tel.nr. 8 602 35744; tel.nr. 8645 43478
El.paštu: daiva.manukian@spc.kretingos.lt; sv.antanodc@gmail.com
Paslaugos nemokamos, nes juos apmoka Europos Socialinis fondas, Projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-416-14-0001 „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“. (Organizatoriai Kretingos r. Savivaldybė. Projekto vykdytojai: Kretingos r. Socialinių paslaugų centro Bendruomeniniai šeimos namai ir VšĮ Šv. Antano dienos centras).

Comments are closed.