Dienos centras

Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras
Programų vadovė Margarita Lizdenytė

Šv.Antano dienos centras

Šv.Antano dienos centre dirbame su šeimomis: vaikais, paaugliais ir jaunuoliais (7-17 metų amžiaus) iš įvairias problemas ar krizes turinčių šeimų (daugiavaikių šeimos, vienišų mamų, socialinių pašalpų gavėjų, bedarbiai, neturintys, kur palikti pradinukų ir pan.) ir tėvais, pavieniais asmenimis, suaugusiais ir seneliais. Dienos centras teikia užimtumo, konsultavimo ir prevencijos paslaugas. Centre visos teikiamos paslaugos socialiai remtinoms šeimoms yra nemokamos.
Šv.Antano dienos centras dirba kasdien darbo dienomis.

Vaikų dienos centras

Vaikų dienos centras dirba kasdien: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 13 val. iki 17:30 val. mokslo metais. Per atostogas vykdomos kitos veiklos arba organizuojamos edukacijos ir išvykos.

Dienos centre dirba specialistai:
Socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, pedagogai, psichologai, dailininkai, muzikai, renginių organizatoriai

Dienos centrą nuolat lanko vaikai iš Kretingos miesto ir rajono. Šiuo metu dalyviai iš kaimų yra atsivežami ir parvežami namo per šventes, kurios vyksta Šv.Antano dienos centre, kasdien atvykstantiems apmokamos kelionės išlaidos iš Dienos centro projektinių lėšų.

Dalyviai renkasi kasdien nuo pirmadienio iki ketvirtadienio mokslo metų laikotarpiu, išskyrus švenčių ir atostogų dienas.
Atostogų metu yra organizuojamos įvairios išvykos, teminiai susitikimai, edukacijos. Vyksta specialios išvykos, ekskursijos tiems, kurie gerai mokosi ar surenka gerumo balus.

Vaikai į amžiaus grupes šiuo metu neskirstomi.

Dienos centro dalyviai renkasi po pamokų.

Grupinių užsiėmimų dienotvarkė:
1. Pamokų ruoša.
2. Higienos įgūdžių ir kulinarinių įgūdžių valandėlė.
3. Meniniai arba sporto, arba diskusijų užsiėmimai.

Individualių ar atskirų grupių užsiėmimų laikas:
Trečiadieniais 15:00 -17:00 val.
Ketvirtadieniais 15:00 -17:00 val.

Vasaros atostogų metu organizuojamos teminės vaikų (paauglių ir jaunimo) stovyklos. Kiekvienais metais pasirenkamas skirtingas jų pobūdis.

Darbas su šeima vaikų dienos centre

Nuo 2020 – 11 mėn. Projekte „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas” tapo „Bendruomeniniais šeimos namais”, paslaugos šeimos pradėtos teikti nuo 2018 m. vasario mėn. Šiuo metu projektas pratęstas iki 2021-12-31. Daugiau info projektai.

Dienos centrą lankančių vaikų (ir paauglių, ir jaunimo) šeimos be vaikų priežiūros paslaugų gauna kitas nemokamas paslaugas.

4 kartus per metus yra organizuojami nuolatiniai šeimos renginiai:
1. Mokslo metų atidarymo šventė (rugsėjo pradžia);
2. Kalėdinė šventė (gruodžio mėn. iki Kalėdų);
3. Tėvų diena (gegužės mėn. viduryje);
4. Mokslo metų uždarymo šventė (birželio mėn.).

Vasaros atostogų metu organizuojama vaikų (lankančių vaikų dienos centrą) stovykla (birželio mėn), šeimų stovykla (rugpjūčio mėn.) arba masinis renginys šeimai.

Pagal projektines lėšas:

  • organizuojamos individualios ir grupinės konsultacijos tėvams, išgyvenantiems specialias krizes;
  • tėvams organizuojamos išvykos arba ekskursijos;
  • organizuojamos kitos programos – integracijos į darbo rinką priemonės arba Kompleksinė pagalba šeimai (paskaitos, susitikimai, individualios ir grupinės konsultacijos).

Žaidimų kambarys

Skirta šeimoms, kurios neturi kur palikti vaikų (3-9 metų) laikinai priežiūrai. Dirba kasdien: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 10 val. iki 14:30 val., norintys gauti paslaugą ir atvesti vaikus turi pranešti iš anksto (iš vakaro darbo valandomis arba bent prieš 2 val.) tel. 8-645-43478 arba 8-640-32714

 

 

Comments are closed.