Mūsų rėmėjai

 • Europos Sąjunga
 • Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV)
 • Franc hilfe (Austrija)
 • Litauenhilfe Pater Leopold (Vokietija)
 • Missiozentralle (Vokietija)
 • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Lietuva)
 • Labdaros ir Paramos fondas „Maisto bankas“ (Lietuva)
 • Kretingos r. Savivaldybė (Lietuva)
 • Mažesniųjų brolių ordino Kretingos Viešpaties apreiškimo vienuolynas (Lietuva)
 • Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija (Lietuva)
 • Kanados Lietuvių fondas (Kanada)
 • Toronto Prisikėlimo parapijos pasauliečių pranciškonų brolija (Kanada)
 • Toronto Prisikėlimo parapijos Labdaros sekcija (Kanada)
 • AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
 • Privatūs Lietuvos ir užsienio rėmėjai
 • 1,2% fizinių asmenų pajamų mokestis

Comments are closed.