Parama 1,2 % GPM

Šv.Antano dienos centras nuolat dirba su vaikais, šeimomis, darbo, įvairių krizių ir nuolatinės gyvenamos vietos neturinčiais žmonėmis. Jūsų parama būtų labai reikalinga įvairioms veikloms organizuoti. Dienos centre kasdien besilankantys vaikai ir šeimos gauna visą nemokamai, tad visoms paslaugoms ir galimybėms suteikti reikalinga jūsų pagalba. Būk mūsų rėmėju. Jūsų parama būtų…

Continue reading

Pagalba krizėje

Šv.Antano dienos centras savo veiklą sieja su šeima, tačiau ir darydami gerus darbus atsiduriame problemose… Prašome paramos visus geros valios žmones, kurie neabejingi kitų skausmui. Mes norime padėti, tačiau esame surištomis rankomis. Kas norėtų prisidėti prie mūsų veiklų programas – kurias teikiame žmonėms išgyvenantiems ligą, skausmą, nesutarimus, netektis – tačiau…

Continue reading