Projektai

2020 METŲ LABDARINGI PROJEKTAI IR JŲ RĖMĖJAI:

Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras – organizacija, kuri vykdo katalikišką ir labdaringą veiklą šeimoms, išgyvenančioms socialinę atskirtį, ar turinčioms finansinių, ar kitokių problemų.

I. Vaikų dienos centro programa „Būkit geri, jeigu galit“:

PROJEKTAI:
Socialinę atskirtį išgyvenančių šeimų vaikų dienos centro programa „Būkit geri, jeigu galit“ – projektų konkurso rėmėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Kretingos r. Savivaldybė;

Neformalaus švietimo programa „Būkit geri, jeigu galit“ – programos rėmėjas Kretingos r. Savivaldybės administracija kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija;

Vaikų, paauglių ir jaunimo religinio ugdymo programa „Būkit geri, jeigu galit“ –  rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa;

Paramos projektas Socialinių veiklų vykdymui darbui su vaikais Šv.Antano dienos centre – projektų  rėmėjas Franc Hilfe (Austrija)

Parama darbo su vaikais programoms – rėmėjai Kanados Lietuvių fondas ir Toronto Prisikėlimo parapijos labdaros sekcija

Privatūs Lietuvos ir užsienio geradariai.

II. Kitos vaikų ir jaunimo bei darbo su šeima veiklos, programos ir projektai:

Katalikiškos vasaros stovyklos vaikams (5-17 metų) – projekto rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV)

Kompleksinių paslaugų Kretingos r. šeimoms teikimas (rėmėjas Europos Socialinis fondas) – vykdomas partnerystės projektas kartu su Kretingos r. Savivaldybės, Kretingos Bendruomeniniais  šeimų namais.

Profesionali ir operatyvi socialinė-prevencinė pagalba šeimai, auginančiai vaikus (3-9 metų) –– projektų konkurso rėmėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

III. Savanoriškų veiklų organizavimas ir mokymai, įtraukimas į veiklas su vaikais bei dalyvavimą labdaringose akcijose

Savanorystės ir gerų darbų skatinimas Šv.Antano dienos centre, savanorių mokymai – projekto konkurso rėmėjas Kretingos r. Savivaldybės administracija (projektas pateiktas svarstymui)

Maisto banko Akcijos – pavasarį ir rudenį. Organizatorius ir pagrinidinis koordinatorius Labdaros ir paramos fondo Maisto bankas Klaipėdos filialas

IV. Paramos šeimai projektai:

„Maisto banko“ parama paskutinės dienos maisto paketais – Nepasiturinčioms šeimoms – organizatorius – logistas Labdaros ir paramos fondas “Maisto bankas” (šiuo metu nevykdomas). Vaikai, lankantys dienos centrą, matinami akcijos metu surinktais produktais, pagal susitarimą su Labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“

Pagalbos ir paramos buitinėmis reikmėmis Akcijos  šeimai, išgyvenančiai krizes. (vyksta pagal poreikį)

V. Šv.Antano dienos centro Pastato (J.Pabrėžos g. 4, Kretinga) remonto darbų projektai:

Virtuvės įrangos pirkimo ir įrengimo projekto rėmėjas Franz Hilfe (Austrija), Toronto Prisikėlimo Parapijos labdaros sekcija (Kanada), T.Leopoldo LitauenHilfe fondas (Vokietija)

Baldų atnaujinimas ir pritaikymas patalpoms, dirbant su šeima projekto rėmėjas Franz Hilfe (Austrija), Toronto Prisikėlimo Parapijos labdaros sekcija (Kanada)

Lauko žaidimo aikštelės įrengimas ir sensorinės gyvatvorės apželdinimo bei įrengimas projekto rėmėjas Franz Hilfe (Austrija), Toronto Prisikėlimo Parapijos labdaros sekcija (Kanada), MBO Lietuvos Šv.Kazimiero Provincijos pranciškonų kurija.

VI. Kiti projektai Šv.Antano dienos centro veiklai paremti:

Šv.Antano dienos centro buhalterinio ir administracinio darbo projektas – rėmėjas T.Leopoldo LitauenHilfe fondas (Vokietija)

Gerojo Angelo dirbtuvėlė – randarbių ir papročių ugdymo projektas – rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV) (laikinai nevyksta)

Rekolekcijų vaikams, tėvams, savanoriams, darbuotojams organizavimas – rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV) (projektas rengiamas)

KITI ANKSTESNIAIS METAIS VYKDYTI PROJEKTAI:

2010-2013 m.:
Kiekvienam vaikui po didįjį draugą (pagal Programa: Big brothers/ big sisters) – savanoriška programa, vaiko, patyrusio emocines krizes, globos ir bendravimo psicholginiai atstatymo susitikimai – konkurso rėmėjas Aukok.lt.

2012-2015 m.:
„Dienos centruose besilankančių šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką“. Tėvų, globėjų ar kitų suaugusių šeimos narių, neturinčių darbo, įdarbinimo projektas vyko 6 Lietuvos dienos centruose: Kretingoje Šv.Antano dienos centre, Šv. Jono Krikštytojo parapijos dienos centre Viekšniuose(Mažeikių r.), Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje Ventos (Akmenės r.), Panevėžio Carito dienos centre, Prienų bendruomenės dienos centre, Senamiesčio vaikų dienos centre Kauno mieste. – projekto konkurso rėmėjas Europos Socialinis fondas (per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Lietuvos Respublika ir per Europos Socialinio fondo agentūrą).

Comments are closed.