Projektai

2020 METŲ LABDARINGI PROJEKTAI IR JŲ RĖMĖJAI:

Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras – organizacija, kuri vykdo katalikišką ir labdaringą veiklą šeimoms, išgyvenančioms socialinę atskirtį, ar turinčioms finansinių, ar kitokių problemų.

I. Kretingos r. Bendruomeniniai šeimos namai“.

Projektas „Kompleksinių paslaugų Kretingos r. šeimoms teikimas“, skirtas visai šeimai. Visi norintys projekte gauti nemokamas konsultantų (psichologų, socialinių darbuotojų, lektorių paslaugas).

Papildomą informaciją, Paslaugas teikia Šv. Antano dienos centras „Bendruomeniniai šeimos namai“.

Koordinatorė Rūta Kalnienė

Darbo laikas darbo dienomis kasdien: 9:00 – 13:00 val.
Dėl veiklų vykdymo išsamesnės informacijos galite kreiptis tel.nr.  8645 43478; 868442674
El.paštu:  sv.antanodc@gmail.com, r.kalnienesadc@gmail.com
Paslaugos nemokamos, nes juos apmoka Europos Socialinis fondas, Projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-416-14-0001 „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“. (Organizatoriai Kretingos r. Savivaldybė. Projekto vykdytojas:  Bendruomeniniai šeimos namai  VšĮ Šv. Antano dienos centras.

Projekto nemokamas paslaugas gali gauti ir tėvai, ir vaikai nuo 7 metų, ir pavieniai asmenys.

Jeigu jau esate gavę kai kurias iš šių žemiau nurodytų paslaugų, nepasikuklinkite ir siekite daugiau paslaugų iš nurodyto sąrašo, ypač jeigu matote, kad sunku žengti savimi pasitikėjimo žingsnius:

I – Pozityvios tėvystė kursai.
Veda kompetentingi lektoriai.
II – Psichologinė pagalba:
1) Individualios psichologo konsultacijos, nemokamų susitikimų skaičius 10 val.
2) dailės terapijos grupės

3) individualios socialinio darbuotojo konsultacijos, nemokamų susitikimų skaičius 6 val.
Konsultuojantys socialiniai darbuotojai ir pedagogas:

III. Mediacijos – teisininko paslaugos iki 30 val.
IV.Sociokultūrinės paslaugos
Šeimos klubas – galima bet kada prisijungti. Vyksta 1-ą kartą mėn., susitikimų data ir laikas skelbiamas mūsų facebook‘e, tinklapyje.
Šeimų stovyklos – galima peržiūrėti vykusios stovyklos nuotraukas. Kitos 2 stovyklos vyks kitų metų vasarą.

V. Vaikų priežiūros paslauga.
Tėvams turintiems vaikų kurių amžius nuo 3 iki 7 metų, konsultavimosi metu teikiamos nemokamos vaikų priežiūros paslaugos. Norintys gauti šią paslaugą turi pateikti prašymą ir dalyvauti projekte.

II. Vaikų dienos centro programa „Būkit geri, jeigu galit“:

PROJEKTAI:
Socialinę atskirtį išgyvenančių šeimų vaikų dienos centro programa „Būkit geri, jeigu galit“ – projektų konkurso rėmėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Kretingos r. Savivaldybė;

Neformalaus švietimo programa „Būkit geri, jeigu galit“ – programos rėmėjas Kretingos r. Savivaldybės administracija kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija;

Vaikų, paauglių ir jaunimo religinio ugdymo programa „Būkit geri, jeigu galit“ –  rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa;

Paramos projektas Socialinių veiklų vykdymui darbui su vaikais Šv.Antano dienos centre – projektų  rėmėjas Franc Hilfe (Austrija)

Parama darbo su vaikais programoms – rėmėjai Kanados Lietuvių fondas ir Toronto Prisikėlimo parapijos labdaros sekcija

Privatūs Lietuvos ir užsienio geradariai.

II. Kitos vaikų ir jaunimo bei darbo su šeima veiklos, programos ir projektai:

Katalikiškos vasaros stovyklos vaikams (5-17 metų) – projekto rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV)

Kompleksinių paslaugų Kretingos r. šeimoms teikimas (rėmėjas Europos Socialinis fondas) – vykdomas partnerystės projektas kartu su Kretingos r. Savivaldybės, Kretingos Bendruomeniniais  šeimų namais.

Profesionali ir operatyvi socialinė-prevencinė pagalba šeimai, auginančiai vaikus (3-9 metų) –– projektų konkurso rėmėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

III. Savanoriškų veiklų organizavimas ir mokymai, įtraukimas į veiklas su vaikais bei dalyvavimą labdaringose akcijose

Savanorystės ir gerų darbų skatinimas Šv.Antano dienos centre, savanorių mokymai – projekto konkurso rėmėjas Kretingos r. Savivaldybės administracija (projektas pateiktas svarstymui)

Maisto banko Akcijos – pavasarį ir rudenį. Organizatorius ir pagrinidinis koordinatorius Labdaros ir paramos fondo Maisto bankas Klaipėdos filialas

IV. Paramos šeimai projektai:

„Maisto banko“ parama paskutinės dienos maisto paketais – Nepasiturinčioms šeimoms – organizatorius – logistas Labdaros ir paramos fondas “Maisto bankas” (šiuo metu nevykdomas). Vaikai, lankantys dienos centrą, matinami akcijos metu surinktais produktais, pagal susitarimą su Labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“

Pagalbos ir paramos buitinėmis reikmėmis Akcijos  šeimai, išgyvenančiai krizes. (vyksta pagal poreikį)

V. Šv.Antano dienos centro Pastato (J.Pabrėžos g. 4, Kretinga) remonto darbų projektai:

Virtuvės įrangos pirkimo ir įrengimo projekto rėmėjas Franz Hilfe (Austrija), Toronto Prisikėlimo Parapijos labdaros sekcija (Kanada), T.Leopoldo LitauenHilfe fondas (Vokietija)

Baldų atnaujinimas ir pritaikymas patalpoms, dirbant su šeima projekto rėmėjas Franz Hilfe (Austrija), Toronto Prisikėlimo Parapijos labdaros sekcija (Kanada)

Lauko žaidimo aikštelės įrengimas ir sensorinės gyvatvorės apželdinimo bei įrengimas projekto rėmėjas Franz Hilfe (Austrija), Toronto Prisikėlimo Parapijos labdaros sekcija (Kanada), MBO Lietuvos Šv.Kazimiero Provincijos pranciškonų kurija.

VI. Kiti projektai Šv.Antano dienos centro veiklai paremti:

Šv.Antano dienos centro buhalterinio ir administracinio darbo projektas – rėmėjas T.Leopoldo LitauenHilfe fondas (Vokietija)

Gerojo Angelo dirbtuvėlė – randarbių ir papročių ugdymo projektas – rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV) (laikinai nevyksta)

Rekolekcijų vaikams, tėvams, savanoriams, darbuotojams organizavimas – rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV) (projektas rengiamas)

KITI ANKSTESNIAIS METAIS VYKDYTI PROJEKTAI:

2010-2013 m.:
Kiekvienam vaikui po didįjį draugą (pagal Programa: Big brothers/ big sisters) – savanoriška programa, vaiko, patyrusio emocines krizes, globos ir bendravimo psicholginiai atstatymo susitikimai – konkurso rėmėjas Aukok.lt.

2012-2015 m.:
„Dienos centruose besilankančių šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką“. Tėvų, globėjų ar kitų suaugusių šeimos narių, neturinčių darbo, įdarbinimo projektas vyko 6 Lietuvos dienos centruose: Kretingoje Šv.Antano dienos centre, Šv. Jono Krikštytojo parapijos dienos centre Viekšniuose(Mažeikių r.), Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje Ventos (Akmenės r.), Panevėžio Carito dienos centre, Prienų bendruomenės dienos centre, Senamiesčio vaikų dienos centre Kauno mieste. – projekto konkurso rėmėjas Europos Socialinis fondas (per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Lietuvos Respublika ir per Europos Socialinio fondo agentūrą).

Comments are closed.