Finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m.
Veiklos ataskaita
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m.
Veiklos ataskaita
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m.
Veiklos ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas

Comments are closed.