Lietuvių kalbos kursai ukrainiečiams

Turbūt Jus pasiekė žinia, kad gyvenantiems  Lietuvoje ukrainiečiams vieniems metams pratęstas terminas išmokti lietuvių kalbą, todėl Klaipėdos universitete planuojami nemokami kursai, kuriuose ukrainiečiai bus ne tik mokomi lietuvių kalbos, bet ir ruošiami valstybiniam lietuvių kalbos egzaminui. Norėdami išsiaiškinti poreikį, kiek būtų norinčių lankyti šiuos kursus, parengėme pirminės registracijos anketas: jeigu…

Continue reading

Pagalba krizėje

Šv.Antano dienos centras savo veiklą sieja su šeima, tačiau ir darydami gerus darbus atsiduriame problemose… Prašome paramos visus geros valios žmones, kurie neabejingi kitų skausmui. Mes norime padėti, tačiau esame surištomis rankomis. Kas norėtų prisidėti prie mūsų veiklų programas – kurias teikiame žmonėms išgyvenantiems ligą, skausmą, nesutarimus, netektis – tačiau…

Continue reading

Dėkojame visiems rėmusiems Šv.Antano dienos centrą

2024 m. kovo 15-16 d. vyko Maisto banko akcija Akcijos metu dalyvavo 21 savanoris, paaukota 581 vnt. maisto. Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems ir suteikusiems pagalbą savo darbu akcijos metu. Te Dievas laimina visus nuostabiom dovanom už jūsų gerą širdį.                      …

Continue reading