1,2% GPM parama

1,2% – parama neatvėrus piniginės

Skirkite šią 1,2% paramą Šv.Antano dienos centro veiklai.

Šv.Antano dienos centras nuolat dirba su vaikais, šeimomis, darbo ir nuolatinės gyvenamos vietos neturinčiais žmonėmis. Jūsų parama būtų labai reikalinga įvairioms organizacinėms reikmėms, šių žmonių konsultavimui bei individualiai paramai. Dienos centre kasdien besilankantys vaikai gauna visą nemokamai, tai: ir užsiėmimus, ir maitinimą, ir poilsio stovyklas, ir ekskursijas, ir išvykas. Vienas iš Dienos centro uždavinių yra padėti jaunam žmogui atsiverti, atrasti bendražmogiškas vertybes ir ugdyti savo asmenybę.

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 4versija):

Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/;
Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.
Prašymo blankus (forma FR0512 02 versija) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 164249830
Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje (tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai).

Mūsų duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Paramos gavėjo pavadinimas: Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 164249830
Buveinės adresas: J. Pabrėžos g. 6, Kretinga LT-97129
Banko kodas 40100, Luminor bankas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT934010041800012285

Prašymo forma
Pildymo pavyzdys

Paremkite VšĮ Šv.Antano dienos centrą jau šiandien. Nedelskite.

Pagarbiai,
VšĮ Šv.Antano dienos centro direktorė Margarita Lizdenytė

Comments are closed.