Naujienos  
Vaikų dienos centras  
Apie mus  
Istorija  
Mūsų projektai  
ESF projektas  
Neformalus ugdymas  
Paremk  
Kontaktai  
Rėmėjai  
Bendradarbiai  
Vaikams  
Archyvas  
Galerija  
Nuorodos  
J. Pabrėžos g. 4,
Kretinga LT-97129
tel.: +37067121608
el.paštas: sv.antanodc@gmail.com

Pagrindiniai projektai:

Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras – organizacija, kuri vykdo katalikišką labdaringą veiklą šeimoms, išgyvenančioms socialinę atskirtį ir turinčioms finansinių problemų.

Pagrindinės veiklos, kurias organizuojame dienos centre nemokamai yra:

I. Kasdienė mokslo metų bėgyje mokyklinio amžiaus vaikų (7-18 metų) užimtumo programa „Būkit geri, jeigu galit“:
  • Tai sociokultūrinė programa, kurioje vaikai atėję ar atsivežti iš kaimų po pamokų turi užimtumo laiką: ruošia pamokas, turi žaidimų laiką, gaminasi užkandžius, turi saviraiškos užsiėmimą – susitinka su menininkais, įdomiais žmonėmis, dvasininkais;
  • Atostogų metu turi išvykas ir edukacines stovyklas;

II. Vaikų 4-12 metų (iš šeimų patyrusių šeimoje smurtą)
Žaidimų kambarys“;

III. Savanoriškų veiklų organizavimas ir mokymai, įtraukimas į veiklas su vaikais bei dalyvavimą labdaringose akcijose;

IV. „Paguodos kambarys“ - tai individualių konsultacijų ir susitikimų organizavimas:
  • specialistų: psichologo, socialinio darbuotojo, dvasinio palydėtojo konsultacijos tėvams, patiriantiems krizes;
  • specialistų: psichologo, socialinio pedagogo, dvasinio palydėtojo konsultacijos vaikams, patiriantiems suicidus: savižudybės troškimą; priklausomybes; smurtą ir patyčias.
  • Tėvystės įgūdžių programa.

V. Išsiskyrusių šeimų savipagalbos grupė, vedama naudojant dailės terapijos metodus, soc. Darbuotojo ir psichologo. Programa skirta ir tėvams, ir vaikams.

VI. Pastato, skirto Šv.Antano dienos centro veikloms ir paslaugoms atlikti

Šiuo metu Šv.Antano dienos centras yra įsikūręs pastate, kurį pagal panaudos sutartį perleido Kretingos Pranciškonų vienuolynas 2009 m., pastatas iki tol buvo supuvusiu stogu, sienom, be langų, be durų. 2009 m. Šv.Antano dienos centro vardu pastatas buvo pradėtas renovuoti, pagal specialistų parengtą techninį projektą, kurio parengimui lėšas organizacija surinko iš geradarių ir labdaros – paramos fondų. Pastato renovacija taip pat vykdoma pagal projektų paramas iš fondų Lietuvos valstybinio biudžeto, Europos socialinio fondo ir labdaringų religinių fondų lėšų.  Šiuo metu jau pilnai yra įrengtos 5 patalpos: 2 - WC, 1- užimtumo salė; 1 – virtuvėlės ir administracijos pusės; 1- laiptinė, kitos pastato dalys, kuriose numatyta aibė kitų labdaringoms ir reikalingoms veikloms vykdyti, parengtos dalinai arba reikalingos pilno parengimo, apšildymo, apdailos, įrangos, apšvietimo, tinklinių sistemų sujungimo, santechnikos, priešgaisrinės, higieninės dalies įvedimo. Šiuo metu pastatas neturi tinklinio apšildymo – šildomos tik atskiros patalpos: elektriniais radiatoriais, židiniu. Techniniame projekte šildymas yra numatytas – dujinis. Tačiau  į pastatą nėra dujų įvado, kuriam reikalingas prievadas iš miesto dujų sistemos tinklų.  Tik įrengus prievadą, apšildžius tą dalį, kurioje numatoma statyti dujų katilus, reikalingus pastato šildymui, galime tikėtis visam pastate vienodos temperatūros. Šiuo metu nuolat ieškome paramos, kad galėtume toliau tęsti pastato renovaciją ir pritaikymą veikloms atlikti. Be geradarių ir fondų paramos nieko negalime nuveikti.

Esame pelno nesiekianti organizacija, todėl visos gautos lėšos, ar paramos sunaudojamos nemokių klientų konsultavimui, mokymams, vaikų užimtumui organizuoti ir vykdyti.

 
Vykdytas projektas, numatomas tęstinumas:
„Dienos centruose besilankančių šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką“

REMIA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS


Tėvų, globėjų ar kitų suaugusių šeimos narių, neturinčių darbo, įdarbinimo projektas vyksiantis 5 Lietuvos dienos centruose: Kretingoje Šv.Antano dienos centre, Viekšniuose(Mažeikių r.) –
Šv. Jono Krikštytojo parapijos dienos centre, Ventos (Akmenės r.) Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje , Panevėžio Carito dienos centre, Prienų bendruomenės dienos centre.Projektus vykdo profesionalūs specialistai: pedagogai, socialiniai darbuotojai, vadybininkai, psichologai, supervizoriai ir savanoriai. 2017 m. pastovių darbuotojų yra 5, kiti teikia 5 teikia paslaugas, dar 5 savanoriai užsiima su vaikais. Akcijų metu prisijungia apie 30 savanorių.


2009-2017 J.Klietkutė Šv.Antano dienos centras |