Naujienos  
Vaikų dienos centras  
Apie mus  
Istorija  
Mūsų projektai  
ESF projektas  
Neformalus ugdymas  
Paremk  
Kontaktai  
Rėmėjai  
Bendradarbiai  
Vaikams  
Archyvas  
Galerija  
Nuorodos  
J. Pabrėžos g. 4,
Kretinga LT-97129
tel.: +37067121608
el.paštas: sv.antanodc@gmail.com
Šv. Antano dienos centras
Nevyriausybinė Visuomeninė Organizacija

Centro misija. Tarnauti Dievui ir Bažnyčiai, padėti vaikams, paaugliams ir jaunimui, išgyvenantiems šeimoje įvairias krizes bei jų šeimoms pažinti Dievo meilę, įvairiais būdais parodyti jiems gėrio atspindžius, padėti atrasti ir dalintis gėriu jų pačių gyvenime.

Tapatumo vizija. Siekti, kad vaikams paaugliams ir jaunimui, išgyvenantiems šeimoje įvairias krizes bei jų šeimoms būtų teikiamas teisingas ir doras gyvenimo pavyzdys ir pagalba šeimoms supažindinant su tikrosiomis gyvenimo vertybėmis bei jas priimant. Siekti, kad centro darbuotojai ir savanoriai būtų gyva bendruomenė – pasišventę tarnystei ir atsidavę vieni kitiems.

Labdaringa veikla yra skirta skurdžiai gyvenančiomis šeimomis: parama maistu, rūbais, vaikų priežiūra, lavinimu, suaugusių patiriančių krizes konsultavimu.

Šv.Antano dienos centro veikla apima nemažai sričių:
 • Socialiniai - dvasiniai projektai, skirti vaikams: vaikai ruošia pamokas, mokosi namų ruošos įgūdžių. Dirba socialiniai darbuotojai, soc. pedagogai, pedagogai, savanoriai, kiti specialistai. Jaunesniuosius vaikus atsivežame ir parvežame iš rajono kaimų. Organizuojamos stovyklos, išvykos, rekolekcijos, filmų peržiūros, žygiai, savaitgalių renginiai.
 • Socialiniai - dvasiniai projektai, skirti tėvams: kasdien Dienos centro dalyviai gauna paramą maistu, apranga. Šeimos lankomos namuose, susipažįstant su gyvenama aplinka, buitinėmis sąlygoms, aptariant kartu kokia pagalba yra reikalinga;
 • įvairialypės konsultacijos: tėvai konsultuojami įvairiais klausimais – nuo darbo paieškos,  tėvystės įgūdžių ugdymo bei evangelinimo;
 • saviraiškos ugdymo užsiėmimai ir vaikams, ir jų tėveliams: dramos, diskusijų, konsultacijos ir dailės terapijos užsiėmimai – vaikai bei jų tėvai šių užsiėmimų metu atranda savyje naujų talentų, mokosi laisvai bendrauti, bendradarbiauti, panaudojant Šv.Raštą išreikšti grožį, gėrį bei save;
 • specializacija darbe su išsiskyrusių šeimų vaikais (bus jau šiais metais);
 • padeda įkurti ir apmoko dienos centrus prie parapijų kituose Lietuvos miestuose;
 • organizuoja bei vykdo savanoriškas programas bei organizuoja darbuotojų ir savanorių rekolekcijas, specializuotus mokymus;
 • darbuotojai dalyvauja dienos centro organizuojamuose kvalifikaciniuose mokymuose – supervizijose, kurie vyksta kas mėnesį, bendradarbiaujant su VDU Socialinės gerovės faklulteto lektoriais;
 • organizuoja ir vykdo namo skirto veiklai restauravimo, statybos ir remonto darbus;
 • bendradarbiauja su Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Pranciškonų gimnazija, Klaipėdos valstybine kolegija, Vytauto Didžiojo Universiteto Socialinės Gerovės fakultetu, vykdant savanoriškas veiklas prisijungia moksleiviai ir studentai.

Šv.Antano dienos centre
 • nuolat dirba 3 darbuotojai;
 • projektuose dirba iki 30 specialistų;
 • padeda įvairiais dvasinės pagalbos klausimais Broliai pranciškonai ir seserys vienuolės:
  • Šv.Klaros – malda ir auka;
  • Nepaliaujamos pagalbos – patalpomis ir malda;
  • Jėzaus Širdies Misionierės užsiėmimuose ir patalpomis savanorių ir darbuotojų mokymams;
  • Motinos Teresės – Meilės Misijonierės nuoširdžiu patarnavimu, lankant šeimas ir joms teikiant pagalbą, užsiimant su vaikais žaidimų kambaryje.

 

2009-2017 J.Klietkutė Šv.Antano dienos centras |